Ένα μήλο την ημέρα…

Ένα μήλο την ημέρα… τον γιατρό τον κάνει πέρα! Αυτό το ξέρεις! Ξέρεις όμως, ότι το μήλο έχει μακραίωνη ιστορία, και είναι θαυματουργό ακόμη και για την ομορφιά σου; Εκτός αυτού, «παντρεύεται» τέλεια σε χίλιους δυο συνδυασμούς στην κουζίνα… Και σε αλμυρά και σε γλυκά! Απλώς… Α-ΨΟ-ΓΟ!Μήλο μου, κόκκινο… Αποτελεί

Περισσότερα…