Το 4ο Νεοβαρόμετρο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Τιμιότητα, ανθρωπιά και ικανότητα διαχείρισης των προβλημάτων της χώρας: Αυτά είναι τα 3 σημαντικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο/η επόμενος/η Πρόεδρος της ΚΔ σύμφωνα με το Νεοβαρόμετρο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Στη διεξαγωγή του 4ου κατά σειρά Νεοβαρόμετρου προχώρησε ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, με στόχο την αποτύπωση της τρέχουσας

Continue reading…