Ψυχική υγεία των νέων: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Η πανδημία έχει επηρεάσει σημαντικά την ψυχική υγεία των νέων με τα συναισθήματα άγχους, θλίψης και αβεβαιότητας να κυριαρχούν στην ψυχο-συναισθηματική τους κατάσταση, σύμφωνα με έρευνες και μελέτες τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό.

Με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση της συναισθηματικής κατάστασης των νέων της Κύπρου σήμερα, ο Τομέας Πολιτικής του Οργανισμού Νεολαίας προέβη στην υλοποίηση ποσοτικής έρευνας για τα θέματα ψυχικής υγείας, με δείγμα 500 νέων ηλικίας 18-35 ετών. Η έρευνα διενεργήθηκε από τον Οργανισμό για λογαριασμό του ΟΝΕΚ.

Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021, με παγκύπρια κάλυψη, τόσο σε αστικές, όσο και σε αγροτικές περιοχές. Η επιλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε με την τεχνική της τυχαίας δειγματοληψίας και η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Εκτός από την αποτύπωση της γενικής κατάστασης, η έρευνα στόχευε επίσης στη διερεύνηση του βαθμού γνώσης και ικανοποίησης της νεολαίας από τις υφιστάμενες δομές/υπηρεσίες στήριξης του Κράτους, στις επιπτώσεις της πανδημίας και τον εντοπισμό των αναγκών των νέων για την καλύτερη στήριξή τους σε θέματα ψυχικής υγείας.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των νέων παρουσιάζει υψηλό βαθμό σε όλες τις παραμέτρους αξιολόγησης της ψυχικής ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τις απαντήσεις τους στις διάφορες δηλώσεις, εύρημα που υποδηλώνει ότι οι νέοι έχουν την ικανότητα να ανακάμψουν από δυσκολίες και αντιξοότητες που ενδεχομένως να προκύψουν στις ζωές τους.

Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα της έρευνας στη σελίδα του Τομέα Πολιτικής.

MadameLeFo
0