Ψυχική υγεία των νέων: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Η πανδημία έχει επηρεάσει σημαντικά την ψυχική υγεία των νέων με τα συναισθήματα άγχους, θλίψης και αβεβαιότητας να κυριαρχούν στην ψυχο-συναισθηματική τους κατάσταση, σύμφωνα με έρευνες και μελέτες τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. Με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση της συναισθηματικής κατάστασης των νέων της Κύπρου σήμερα, ο Τομέας

Περισσότερα…