Τα παιδιά ενεργοποιούν την αυτογνωσία και την αυτοεκτίμησή τους με τα Manadoob®

Ξέρετε τι είναι το Manadoob®; Αν όχι, μάθετε, ειδικά αν έχετε στο σπίτι παιδιά προσχολικής ή σχολικής ηλικίας. Η Τατιάνα Σουκιούρογλου-Χρυσοστόμου, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια και συντονίστρια του Manadoob® στην Κύπρο έχει πολλά να σας συστήσει. Πόσες φορές οδηγώντας από το σχολείο στο σπίτι, σας έτυχε να μιλάτε στο τηλέφωνο για τη

Περισσότερα…