Η ιστορία των τοπωνυμίων της Κύπρου

Η ιστορία των τοπωνυμίων της Κύπρου σε διάλεξη στα Κρατικά  Αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Μια συνεργασία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου και της Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, σε συνεργασία με τα Κρατικά Αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου και την Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου

Περισσότερα…