ΟΝΕΚ: Το σήμερα είναι δικό σου… Διεκδίκησέ το

Στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), πιστεύουν στη δύναμη των νέων ανθρώπων… Και πιστεύουν γιατί έχουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και κυρίως την ικανότητα να συμβάλουν ενεργά στην προσπάθεια για θετική αλλαγή στην κοινωνία.  Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο μήνυμα του ΟΝΕΚ, εκφράζεται μέσω μιας απλής και σύγχρονης προσέγγισης, επιδιώκοντας να επικοινωνήσει ότι: οι νέοι έχουν όλες τις προοπτικές να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Γι’ αυτό και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, επιδιώκει να τους παρέχει τα εργαλεία και το βήμα για να τα καταφέρουν.  

Προσπάθεια του ΟΝΕΚ είναι η ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης και τεκμηριωμένων εισηγήσεων καθώς και η δημιουργία πολιτικής πίεσης προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων για αποτελεσματική αντιμετώπιση των πιο σημαντικών προκλήσεων της σημερινής νεολαίας. Αυτό δεν είναι απλή υπόθεση και απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, συνεχείς δράσεις συμμετοχής, οργάνωση και στενή παρακολούθηση.

Μέσω διάφορων ενεργειών και προγραμμάτων, επιδιώκεται η συνεχής εμπλοκή των νέων στον σχεδιασμό αλλά και στη διαδικασία υλοποίησης αποφάσεων για θέματα που αφορούν τη νέα γενιά και γενικότερα ολόκληρη την κοινωνία. Η ενεργή όμως εμπλοκή των νέων σε τέτοιου είδους εγχειρήματα, προϋποθέτει τη δημιουργία ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης, προσωπικής στήριξης και εφαρμογής πρωτοβουλιών ως βάση για ουσιαστική συμβολή στην όλη διαδικασία.

Δες εδώ το σχετικό βιντεάκι της νέας τηλεοπτικής διαφήμισης για την εικόνα του ΟΝΕΚ

ΟΝΕΚ και η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία

Ίσως, το πιο σημαντικό επίτευγμα του ΟΝΕΚ τα τελευταία χρόνια είναι η δημιουργία και υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, η οποία αποτυπώνει το όραμα της πολιτείας για τους νέους και δεσμεύει το κράτος στη λήψη μέτρων, τα οποία θα εξασφαλίζουν ότι οι νέοι έχουν ενεργό συμμετοχή στις αποφάσεις που αφορούν όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και βάσει της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, γίνονται συνεχείς συντονισμένες ενέργειες με διάφορους φορείς, όπως οι διαβουλεύσεις του Οργανισμού με Υπουργεία και Αρχές… Αλλά και η χρηματοδότηση πρωτοβουλιών νέων και οργανωμένων συνόλων νεολαίας, η ανάπτυξη προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης, η πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κ.τ.λ.

Τέλος, σε περιόδους έντονων κρίσεων, όπου βασικές έννοιες πάνω στις οποίες θεμελιώθηκαν οι σύγχρονες δημοκρατίες αμφισβητούνται (ελευθερία έκφρασης, σεβασμός των άλλων, συμμετοχή στα κοινά), ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου εμμένει και έχει ενεργή δράση στην υπεράσπιση της δημοκρατίας, της ισότητας, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης.

Διαρκής στόχος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου είναι κανείς νέος να μην μείνει πίσω.

 

More info

Μάθε περισσότερα για τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ). Πώς; Απλά, μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ στο https://onek.org.cy/

 

 

MadameLeFo
0