Πρόγραμμα «Υγεία και Πρόληψη»

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η ESSO, μαζί στο Πρόγραμμα «Υγεία και Πρόληψη» Με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα υγείας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η εταιρεία εισαγωγής πετρελαιοειδών ESSO συνεχίζουν και φέτος το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης «Υγεία και Πρόληψη». Έτσι, προσφέρουν και πάλι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για πίεση,

Περισσότερα…